Icon of News alle nieuws

In de kijker: rosse metselbij

Vanaf maart kan het druk zijn aan de bijenhotels. Vooral de gehoornde metselbij is dan volop in de weer. De vliegtijd van die bijensoort zit er bijna op, en intussen is het broertje, de rosse metselbij, volop verschenen. Dit jaar werden er in maart en april er al 1420 waarnemingen van gedaan, waarvan heel veel in tuinen.

Beide soorten zijn belangrijke bestuivers. In tegenstelling tot sommige kieskeurige wilde bijen die maar naar enkele plantensoorten vliegen, dragen metselbijen bij aan de bestuiving van talloze plantensoorten, waaronder fruitbomen.

Jij kan de rosse metselbij en andere wilde bijen helpen. Driehonderd van de 350 bijensoorten in ons land zijn solitair. Ze wonen in holletjes en die vinden ze steeds minder. Om een bijenhotel in je tuin te hangen, is het dus nooit te laat.

Meer informatie over wilde bijen kan je hier vinden.

Foto: rosse metselbij - Henk Wallays