Maak een eigen tuinlab als lesgever

Ook in allerlei educatieve contexten zoals STEM-universiteiten, schoolprojecten of buurtnetwerken, kan je deelnemen aan Mijn Tuinlab. In feite is elke tuin (of een deel ervan) geschikt om allerlei onderzoeken en proefjes te doen: de schooltuin, een parkje in de buurt, enkele stadstuintjes of je eigen tuin. Je plant je Tuinlab neer waar je maar wil.

Het educatief iSTEM-project* focust op de voordelen die tuinen voor ons en de natuur opleveren. De uitdaging binnen het project bestaat erin om je tuin zo om te vormen dat deze hoger scoort op het vlak van natuurvoordelen of ecosysteemdiensten. Omdat de natuurvoordelen van tuinen zeer divers zijn, laat dit pakket toe om één of meerdere ecosysteemdiensten te bespreken. Het project is daarom modulair opgebouwd. Als lesgever volg je de uitgetekende lijn en bestudeer je enkele ecosysteemdiensten in meer of minder detail.

stem.JPG

Het pakket neemt minstens een vijftal lesuren in beslag, maar kan uitgebreid worden naar een langere periode indien gewenst. Elke module reikt een inhoudelijke basis aan inclusief concrete didactische suggesties.

Module 1: Inleiding tot ecosysteemdiensten

In deze module wordt het begrip ecosysteemdienst uiteengezet en geïllustreerd. De connectie met tuinen wordt gemaakt aan de hand van foto’s.

Module 2: Bereken je tuinscore

Aan de hand van QGIS of Google Earth wordt de score van elke ecosysteemdienst in jouw Tuinlab berekend. Op die manier krijg je inzicht in het belang van de verschillende ecosysteemdiensten.

Module 3: Verdieping in de ecosysteemdiensten

Breid je kennis uit over een of meerdere ecosysteemdiensten, zoals. ‘waterhuishouding’ of ‘hitteregulatie’. Als lesgever kan je zelf modules toevoegen. Binnen de groep kan je samen aan het werk rond de verschillende ecosysteemdiensten of je maakt groepjes per ecosysteemdienst.

Module 4: Pimp je tuin

Nu iedereen zicht heeft op de bestudeerde ecosysteemdiensten uit module 3, kan er een alternatief tuinontwerp uitgewerkt worden. Om na te gaan of dit nieuwe ontwerp beter scoort op vlak van de beoogde ecosysteemdiensten, wordt de berekening van de tuinscore uit module 2 herhaald.

Download het lesmateriaal

Je kan het lesmateriaal terugvinden op deze pagina.

Wat kan je zelf toevoegen?

Module 3 kan aangevuld worden met eigen ideeën of specifieke interesses bij je lesgroep. Enkele ideetjes:

Deelmodule rond biodiversiteit of soortenrijkdom

Welke planten groeien in mijn Tuinlab? Is er een link met de soorten in de omgeving? Hoe trek ik bepaalde soorten aan? Via dit platform kan je data aanvragen over soorten die worden waargenomen rondom jouw Tuinlab.

Deelmodule rond bestuiving

Bijen hebben een belangrijke functie in onze tuinen. Welke en waarom? Hun populatie staat echter onder druk. Waarom is dat zo? Hoe kan je in je tuin aanpassingen doen zodat je de bijen helpt om te overleven?

Andere lespakketten over natuur in de tuin

Lespakket over vlinders

Hier vind je verschillende modules over de vlinders in onze omgeving. Dit is gelinkt met De Grote Vlindertelling van Natuurpunt.

Lespakket over tuinvogels

Hier kan je verschillende modules aanvragen over de vogels die onze tuinen bezoeken. Dit is gelinkt met De Vogeltelweek voor Scholen van Natuurpunt.

Module Topografie en GPS - GeoMobiel

Gebruik deze module om bijv. de schooltuin met een waterpastoestel op te meten.

Meer lespakketten

(*) iSTEM staat voor ‘integrated Science Technology Engineering and Mathematics’. Hier vind je wat meer info over iSTEM.