FAQ

REGISTRATIE

Hoe werkt Mijn Tuinlab?

Met Mijn Tuinlab breng je in kaart wat jouw tuin voor jou doet én kan je meteen aan de slag om je tuin nog gezonder te maken. Want een gezonde tuin is een tuin die ook voor jou zorgt. Van zodra je geregistreerd bent, kan je aan de slag met tuintips en projecten in je eigen Tuinlab.

Maak je eigen Tuinlab aan in 3 eenvoudige stappen:

  1. Registreer je met je e-mailadres
  2. Geef de locatie van je tuin in
  3. Duid 5 basiskenmerken van je tuin aan

Je Tuinlab is meteen klaar. Nu kan je starten met je eerste project. Benieuwd naar hoe goed je tuin al scoort op zeven natuurvoordelen? Bereken dan nu je eigen tuinscore. Of duik in de tips van onze tuinexperten en ga meteen aan de slag.

Het lukt me niet om te registreren. Mijn straat en huisnummer worden niet aanvaard waardoor ik niet verder kan.

Mijn Tuinlab werkt met adressen afkomstig van steden en gemeenten. De schrijfwijze die zij hanteren en de manier waarop je zelf je adres invoert, kan verschillen. Er zijn bijvoorbeeld verschillende manieren om ‘Dokter Peetersstraat’ te schrijven: ‘Dr. Peetersstraat’, ‘Dr.-Peetersstraat’, ‘Peetersstraat’ enz. Als Mijn Tuinlab je adres niet meteen herkent en op het kaartje kan aanduiden, probeer je best een andere schrijfwijze.

Ik kan niet registreren of inloggen omdat er al een account bestaat met mijn e-mailadres. Hoe komt dit?

Mogelijk heb je al een account op waarnemingen.be. Met die gegevens moet je ook inloggen op mijntuinlab.be, omdat beide databases aan elkaar gekoppeld zijn. Het wachtwoord kan je opnieuw instellen via mijntuinlab.be of via waarnemingen.be.

Waarom moet ik mijn adres ingeven?

Bij de analyse van de gegevens zoals tellingen van dieren, is het belangrijk om ook de omgeving te kennen. Daarom worden je adresgegevens gevraagd. Op basis van je adres worden ook de meest gemelde dieren en planten uit de buurt getoond in je tuinprofiel. Uiteraard worden adresdata niet doorgespeeld aan derden. Hier vind je de privacyvoorwaarden terug.

Hoe verander ik achteraf mijn adres?

Ga naar volgende link: https://mijntuinlab.be/user/register/garden-location/

Kan ik ook in Wallonië deelnemen?

Nee, helaas. Mijn Tuinlab is een project specifiek voor Vlaanderen en Brussel. De kaarten en adresfuncties werken enkel voor Vlaanderen en Brussel, dus als je in Wallonië woont kan je je adres helaas niet registreren.

Hoe belangrijk zijn de gegevens over mijn tuin?

12% van Vlaanderen bestaat uit tuinen. Hoewel dit een grote oppervlakte is, weten we zo goed als niets over wat er leeft en hoe die 12% is ingericht. Op welke manier dragen ze bij aan waterbuffering of aan het behoud van bijen of vlinders? Op die en andere vragen kunnen we dankzij Mijn Tuinlab een antwoord bieden. Het is daarom belangrijk dat je de gegevens over jouw tuin zo precies mogelijk ingeeft. Op die manier draag je bij aan wetenschappelijk onderzoek.

TUINTIPS

Wat wordt er bedoeld met tuintips op maat?

Op basis van je tuinkenmerken, worden tuintips getoond die passen bij jouw tuin. Je kan uiteraard ook alle tuintips bekijken. Tuintips die je aanspreken kan je liken of markeren als uitgevoerd.

ALGEMEEN

Wat betekent de top-10 van soorten in en om mijn tuin?

Duizenden natuurliefhebbers melden jaarlijks miljoenen waarnemingen van dieren en planten op de website waarnemingen.be. Door een koppeling met de databank van waarnemingen.be kunnen op Mijn Tuinlab de soorten in jouw buurt getoond worden. Het gaat dan om soorten die door jou en/of anderen gemeld zijn in een straal van 1km rondom jouw tuin.

Heb je een vraag voor het team van Mijn Tuinlab?

Neem dan contact op via e-mail.

TUINSCORE

Wat betekent het cijfer? Is de score op 100?

Je tuinscore is op 100. Hoe hoger je cijfer, hoe beter. De deelscores geven aan hoe je scoort op welbepaalde natuurvoordelen. Ook deze scores zijn op 100 en ook hier is een hoger cijfer beter.

Waarom zijn er geen scores voor de regenwaterrecuperatie van mijn woning in een regenwaterput?

We beperken ons bij Mijn Tuinlab tot de tuin. Regenwater dat van het dak van de woning in een regenwaterput wordt opgevangen, telt hier niet mee. De woning beschouwen we dus niet als een deel van de tuin.

Telt de voortuin ook mee of zet ik enkel mijn achtertuin in mijn profiel?

Bij het berekenen van de tuinscore teken je jouw hele perceel in op een kaart. Dus zowel tuin, huis als eventuele voor- of zijtuin. De grondoppervlakte van je huis vul je in. De oppervlakte van je tuin wordt dan automatisch berekend.

Hoe kan ik de afmeting van de kruin van mijn bomen inschatten?

Bij deze vraag maak je een inschatting van de oppervlakte die de kruin van je boom inneemt. Ga daarbij als volgt te werk: Meet eerst de breedte (diameter) van je boom. Deel dit cijfer door 2, dan heb je de straal. Pas nu de formule voor de berekening van de oppervlakte van een cirkel toe: straal x straal x 3,14 (pi). Als de kroon van je boom niet min of meer cirkelvormig is, werkt dit uiteraard niet. Je kunt dan eventueel de oppervlakte inschatten met behulp van een luchtfoto. Surf daarvoor naar geopunt.be of Google Earth.

Ik heb geen bomen in mijn tuin. Daardoor loop ik vast in de vragenlijst voor de berekening van mijn tuinscore.

We werken aan een oplossing van dit probleem. Ondertussen kan je toch je tuinscore berekenen. Geef bij vraag 3 van de tuinscore aan dat je geen hoge, houtige planting hebt. Zet daar de schuifbalk dus op ‘0’. Zet vervolgens bij vraag 10 over de samenstelling van de hoge beplanting een van de twee schuifbalken op 100% en de andere op 0%. Klik dan op 'Volgende' en ga verder.

Ik heb geen planten op mijn terras. Daardoor loop ik vast in de vragenlijst voor de berekening van mijn tuinscore.

Het probleem is ons bekend. We werken aan een oplossing. Ondertussen kan je toch je tuinscore berekenen. Ga daarbij als volgt te werk. Geef bij vraag 2 van de tuinscore aan dat je geen planting hebt. Zet daar de schuifbalk dus op ‘0’. Zet vervolgens bij vraag 3 over de verdeling van lage en hoge beplanting een van de twee schuifbalken op 100% en de andere op 0%. Klik dan op Volgende en ga verder.

Verharding: telt een houten terras ook mee?

Bij het berekenen van je tuinscore wordt er gepeild naar jouw terras. Heel wat mensen hebben een houten terras. Dat is ook een vorm van verharding. In dat geval selecteer je de optie: "Het hemelwater loopt door de voegen of stenen weg."

WEKELIJKSE VOGEL- EN VLINDERTELLING

Mag ik ook korter of langer dan 5 minuten tellen?

We vragen om precies 5 minuten te tellen. Kortere tellingen bevatten minder en onvoldoende vergelijkbare informatie. Als je langer wil tellen, vragen we om de gegevens te verzamelen in blokjes van 5 minuten en om per 5 minuten een apart formulier in te vullen. Door in alle tuinen gedurende eenzelfde tijd te tellen worden de gegevens beter vergelijkbaar en zo bruikbaar mogelijk voor de wetenschap.

Wat als ik een week niet geteld heb?

Hoe meer gegevens er vanuit je tuin verzameld worden, hoe interessanter het is. Probeer elke week te tellen. Heb je toch eens een week overgeslagen. Geen probleem en doe later weer verder met goede moed!

Waarom zou ik ook doorgeven dat ik geen vlinders/vogels heb gezien?

Ook de afwezigheid van vlinders/vogels is heel belangrijke informatie. Indien je 5 minuten telde en niets kon registreren, is dat dus ook interessant om te weten.

Ik gebruik de punttelling van ObsMapp/iObs in mijn tuin. Komen de gegevens ook in Mijn Tuinlab?

Dat kan helaas nog niet. Je kan wel je punttellingen van 5 minuten uit de app koppelen aan het project Wekelijkse vogeltelling of Wekelijkse vlindertelling op Waarnemingen.be. Deze tellingen verschijnen niet bij je tuin op Mijn Tuinlab, maar worden wel samen geanalyseerd voor verwerking.

WEKELIJKSE VOGELTELLING

Kan ik meedoen aan de wekelijkse vogeltelling als ik niet alle vogelsoorten ken?

Natuurlijk! Je kan je voorbereiden met de zoekkaart van Natuurpunt. Je kan ook altijd een foto nemen tijdens het tellen en de soort nadien op naam brengen met behulp van van de app ObsIdentify of via de tuinvogelpagina van Natuurpunt. Geef alle soorten door waar je zeker van bent. Voeg geen foute of onzekere waarnemingen toe en doe geen gokje op de soort.

Ik zie een vogel in de tuin van de buren zitten, mag ik deze ook doorgeven?

Ja! We vragen om alle soorten te melden die vanop je locatie in de tuin waargenomen worden, ook als die buiten je eigen tuin zitten.

Mag ik soorten die hoog overvliegen, en dus niet echt verbonden zijn met mijn tuin ook doorgeven?

Alle soorten op het telformulier die herkend kunnen worden, mogen geregistreerd worden.

Waarom geef ik niet alleen vogels door die in mijn tuin landen?

Je tuin maakt een klein deel uit van de gehele omgeving. We zijn geïnteresseerd in de soorten die in je tuin komen, maar ook in de soorten die je vanuit je tuin kan waarnemen. Op deze manier brengen we het landschap rondom je tuin ook mee in kaart. Je tuin ligt immers in een context en is geen eiland op zich.

Wat als ik een vogelsoort zag die niet op het formulier staat?

Soorten die niet op het telformulier staan, kunnen doorgeven worden als losse waarneming via www.waarnemingen.be. Je kan daar inloggen met dezelfde gegevens als op Mijn Tuinlab.

Mag ik ook vogels doorgeven die ik wel hoor, maar niet zie?

Ja! Alle waarnemingen, zowel van soorten die gezien als van soorten die gehoord werden, mogen geregistreerd worden. Ook hier geldt uiteraard dat je zeker moet zijn.

ONDERZOEKSPROJECTEN

Ik wil mijn onderzoeksproject plaatsen op Mijn Tuinlab, kan dat?

Mijn Tuinlab is een platform voor allerlei burgerwetenschapsprojecten in tuinen. Heb je zelf een onderzoeksproject dat binnen Mijn Tuinlab zou passen? Neem dan contact op met Natuurpunt, tuin+ of KU Leuven via e-mail.