Icon of Project alle projecten

VK Tegelwippen

Het Vlaams Kampioenschap tegelwippen maakt Vlaanderen groener

Op 21 maart 2023 is het eerste Vlaams Kampioenschap Tegelwippen officieel afgetrapt! Iedereen kan meedoen door tegels uit te breken in zijn voor-, achter- of geveltuin. Want er kunnen best wat tuintegels uitgebroken worden.

MijnTuinlab ondersteunt mee het Vlaams Kampioenschap tegelwippen

Vanuit het Klimaattuiniersproject weten we ondertussen dat het aandeel verharding in onze tuinen tussen 2015 en 2018 met maar liefst 8 voetbalvelden is toegenomen. Meer dan een derde van het volledige tuinenlandschap is verhard. Als we alleen naar onze steden kijken, is bijna de helft van de tuinoppervlakte verhard. Net daar waar bijvoorbeeld wateroverlast en het stedelijk hitte-eilandeffect het hardst toeslaan.

Kunnen we met onze tuinen echt een verschil maken?

Modellen van prof. Patrick Willems (KU Leuven) en Vlario geven aan dat we ongeveer 100 miljoen kubieke meter water per jaar extra kunnen laten infiltreren als alle Vlamingen de helft van het regenwater dat van hun privéperceel naar de riolering loopt in de eigen tuin zou laten dringen. Een schatting van prof. Marijke Huysmans (KU Leuven en VUB) leert ons dat als elke Vlaming 10m² zou ontharden, we per jaar zo’n 250 liter water extra zouden kunnen laten infiltreren per vierkante meter ontharde bodem. Tijd om die tuintegels te wippen, toch?

Doe mee!

Meer info over het Vlaams Kampioenschap tegelwippen vind je op Vlaams Kampioenschap Tegelwippen. Hier kan je ook je gewipte tegels registreren. Op je persoonlijk profiel in MijnTuinlab kan je een nieuwe tuinscore berekenen door het aandeel verharde oppervlakte inje tuin aan te passen. Benieuwd naar wat dat met je tuinscore doet! Vergeet zeker op MijnTuinkab niet deze actie te liken als je meedoet! Zo kunnen wij ook de bijdrage van de MijnTuinlabs berekenen.

Grijs vervangen door groen kan zo!

Informatie over water in de tuin en klimplanten vind je bij onze tuintips

Verharding in de tuin

Wat zijn slimme alternatieven voor een verhard tuinpad?
Welke waterdoorlatende verharding kies je?

Water opvangen en bufferen in de tuin

Hoe buffer je water op een waterdoorlatende bodem?
Hoe buffer je water op natte bodem?
Laat hemelwater in de bodem sijpelen

Klimplanten

Vergroen je gevel
Hoe plant je een klimplant?
Kies de juiste klimhulp en bevestiging