Icon of Gardentip alle tuintips

Laat je inspireren door het bos

De natuur is de beste inspiratiebron voor je tuin. Planten komen er op een bepaalde manier samen voor. Als je je daardoor laat inspireren, kan je met minder inspanning veel meer resultaat boeken. Zo kan je je voor de opbouw van je plantenborder bijvoorbeeld laten inspireren door een bosrand.

Natuurlijke bossen kennen in onze streken geen harde grenzen. Ze lopen in normale omstandigheden langzaam over in open veld. De rand tussen de kern van het bos en het veld bestaat uit een bredere mantel van hogere struiken en een wat smallere zoom van lagere planten die bij elkaar horen. Deze opbouw kan je imiteren in je tuin, zonder dat je daarom een bostuin hoeft te maken.

Natuurlijke opeenvolging aan de rand

Een bosrand imiteren is niet moeilijk. Laat bijvoorbeeld je gemaaide gazon overgaan in een border met vaste planten of een bloemenweide. Plant daarachter struiken die voor structuur zorgen en bomen. Zorg dat elke stukje grond bedekt is, dan heb je er weinig of geen onderhoud aan. Dit soort goed ontwikkelde randen hebben een grote soortenrijkdom en zijn erg aantrekkelijk voor ongewervelde dieren. Laat ook gerust wat dood hout liggen. Het is de perfecte schuilplaats voor insecten, spinnen, pissebedden en andere bodemdiertjes.

tuintip2_inspirerenbos_720x480.jpg

Opbouw in etages in de kern

De kern van een natuurlijk bos is gewoonlijk in etages opgebouwd: boomlaag, struiklaag, kruidlaag en strooisellaag. Door deze opbouw te imiteren, maak je een tuin die gevarieerder is, onderhoudsarmer en interessanter voor jezelf en allerlei dieren. Bedenk wel dat er tussen de verschillende lagen altijd concurrentie bestaat op het vlak van water, licht en voedsel. Onder vlakwortelende bomen, zoals een berk of kerselaar, kan je minder gemakkelijk planten zetten omdat die de bovenste toplaag uitdrogen. Diepwortelende bomen met penwortel, zoals een eik of gewone es, doen dat veel minder. Ook gebrek aan licht kan de ontwikkeling van ondergroei bemoeilijken. Onder groenblijvende struiken als hulst en taxus blijft het zomer én winter donker, waardoor zich daar maar moeilijk een kruidlaag kan ontwikkelen. Ook verteert het blad van groenblijvers erg traag. Dat betekent dat er minder snel humus en voedingstoffen voor je planten worden gevormd.