Icon of Gardentip alle tuintips

Hoe leg je een bloemenakker aan?

Heb je een zone met verstoorde grond die je op korte termijn fleurig wil inrichten? Of is je tuin nog een werfzone waarin je toch liever bloemen dan allerlei 'onkruiden' ziet verschijnen? Dan is het inzaaien van akkerbloemen de ideale oplossing!

Wat is het verschil tussen een bloemenakker en een bloemenweide?

Bloemenakkers worden ingezaaid met eenjarige planten. Het gaat om plantensoorten die ooit vooral in graan- en vlasakkers voorkwamen. Voorbeelden zijn korenbloem, gele ganzenbloem, klaprozen en kamille-soorten. Dit zijn zonder uitzondering pioniersplanten: ze gedijen goed op een kale bodem, die jaarlijks verstoord wordt. Een bloemenakker is dus de ideale tijdelijke oplossing voor tuineigenaars die net een huis bouwden maar van wie de tuin eerder een werf is. Wil je die op korte termijn inrichten zonder al te grote kosten, dan is het inzaaien van akkerbloemen (in stroken of borders) ideaal. In een bloemenwei streef je een duurzamer karakter na. Je kan bijvoorbeeld een deel van je gazon inrichten als bloemenwei. In dat geval ga je veel minder maaien (ca. tweemaal per jaar) en zaai je meerjarige bloemen in, zoals margrieten of knoopkruid.

Een bloemenakker aanleggen

Aangezien akkerbloemen goed gedijen op verstoorde bodems, kan je de in te zaaien oppervlakte best eerst schoffelen of frezen. Zaaigoed is in allerlei tuinhandels verkrijgbaar. Er zijn echter grote verschillen in de soortensamenstelling van het zaaigoed. Al te vaak bestaan zo’n mengsels uit uitheemse soorten die ofwel enkel interessant zijn voor honingbijen en hommels (mengsels met phacelia en boekweit) ofwel vooral esthetisch waardevol zijn, maar eigenlijk weinig waardevol zijn voor (bestuivende) insecten. Vaak zijn het mengsels met kleurrijke bloemen, die ook wel eens carnavalmengsels worden genoemd.

Zaaien doe je ofwel in de herfst (oktober) ofwel in de vroege lente (eind maart). Dat hangt af van de samenstelling van het zadenmengsel. Inheemse soorten zijn winterhard: veel uitheemse soorten, zoals Afrikaantje, zijn veel minder vorstbestendig en worden dus best in de lente ingezaaid. Het is aangewezen om de zaden in te harken. Bemesten of beregenen is normaal niet nodig.

Externe links:

Meer informatie over bloemenakkers kan je vinden in Stappen naar een ecologische tuin van Velt.