Icon of Project alle projecten

Je tuin intekenen en vergelijken

Lijkt jouw tuin op de gemiddelde Vlaamse tuin of net niet? Breng je tuin in kaart met de tekenmodule op Mijn Tuinlab en ontdek het. Op eenvoudige wijze kan je je tuin en al zijn onderdelen digitaal intekenen. Dit doe je door bijvoorbeeld de locatie van gras, struiken, bomen en verharding aan te duiden op een kaart. Na het intekenen kan je verschillende details van je tuin vergelijken met gemiddelden in andere tuinen. Daarnaast help je wetenschappers beter zicht te krijgen op het Vlaamse tuinenlandschap en zijn natuurvoordelen.

Drie redenen om mee te doen

  • Vergelijk je eigen tuin met de gemiddelde Vlaamse en Brusselse tuin – Op basis van je ingetekende tuin berekenen we hoe je tuin zich verhoudt tot de gemiddelde tuin in Mijn Tuinlab. Zo kom je onder meer te weten of je meer of minder oppervlakte aan verharding hebt dan gemiddeld of meer of minder oppervlakte aan bomen dan de gemiddelde tuin in Mijn Tuinlab.

  • Help wetenschappers beter inzicht te krijgen in de natuurvoordelen van tuinen – Door je tuin in te tekenen krijgen we een beter inzicht in de samenstelling van tuinen en kunnen we beter voorspellen wat de natuurvoordelen of ecosysteemdiensten van tuinen zijn, zoals CO2-opslag, waterbuffering of bestuiving. Dit is belangrijk omdat privétuinen maar liefst 9 procent van de oppervlakte van Vlaanderen innemen.

  • Help mee te bouwen aan de tuinenkaart van Vlaanderen – In samenwerking met de Vlaamse overheid werken we aan een tuinenkaart voor Vlaanderen. Dit doen we op basis van luchtfoto's en satellietbeelden. Indien succesvol kan de tuinenkaart uitgroeien tot een van de instrumenten om het Vlaamse klimaat- en milieubeleid te ondersteunen. De door jou ingetekende tuin zal gebruikt worden om de automatisch gegenereerde tuinenkaart te kalibreren en te valideren. We vergelijken jouw ingetekende gegevens met onze gegevens afgeleid uit luchtfoto's en satellietbeelden. Zo kunnen we onze methodes op punt stellen en alle tuinen in Vlaanderen in kaart brengen. Meer info

Doe mee

Klik op volgende link om je tuin in te tekenen: https://projects.sadl.kuleuven.be/mijntuinlab/tekenjetuin/

Je kunt het best tekenen op een groot scherm voor een nauwkeurige tekening.


Naast gefinancierd door het departement Economie Wetenschap en Innovatie (EWI), kadert dit onderzoek deels binnen het GARVAL project (SR/01/201) gefinancierd binnen het STEREO III programma van de federale Overheidsdienst Wetenschapsbeleid (BELSPO).